Vad är Spiral? Vår filosofi Passar vi för dig? Se vårt galleri Kontakta oss
 
 
 

Vi söker alltid nya duktiga människor som är intresserade av att jobba med Spiral. Du ska givetvis vara en fena på det du gör och tycka om att samarbeta med människor som ställer höga krav. Berätta vad som är ditt specialområde och som du tror skulle kunna komma till nytta i Spiral.

Anledningarna till att du vill jobba med Spiral kan vara flera. Kanske jobbar du heltid som frilansare och vill hålla ytterligare en dörr öppen för fler jobb och nya samarbetspartners. Eller så har du ett fast arbete men längtar efter att dela med dig av dina erfarenheter och ta del av andras.

Att vara med i Spirals nätverk är helt kravlöst. Du kan tacka nej till projekt och du har heller ingen skyldighet att själv bidra med uppdrag, även om vi givetvis hoppas att du vänder dig till oss vid behov.

Om du genom Spiral deltagit i ett projekt eller utfört ett på egen hand och önskar fortsätta arbeta med kunden finns det inga hinder för det. Vi gör alltså inga anspråk på vare sig del av framtida uppdrag eller procent på det du fakturerar då.

Här är några regler som gäller om du arbetar med Spiral:
• 

Du ansvarar för att du har licenser för de eventuella programvaror du använder.

•  Du ansvarar för att det inte finns några upphovsrättsliga problem med det material du levererar.
•  Du har F-skattsedel. Oftast fakturerar kunden Spiral för hela beloppet och så fakturerar du Spiral för din del. I så fall ska Spiral betala din faktura så fort Spiral har fått betalt av kunden men allra senast efter 20 dagar.
•  Vi delar på risken. Skulle en kund inte betala en faktura (t ex på grund av en konkurs), får ingen betalt. Skulle Spiral få en del av pengarna, delar vi på dem i förhållande till totalbeloppet.
•  Skilj på när du ber medarbetare i Spiral om lite feedback och när du ber om mer hjälp än så. Lägger någon ner mycket tid på ett projekt så ska de faktiskt ha betalt för det.
•  Givetvis ska man ha betalt för säljarbete och planering, oavsett om Spiral kommer med jobb till dig eller om du kommer med jobb till Spiral. Hur mycket avgöras från gång till gång och beslutet fattas främst av den som har sålt in jobbet.